štvrtok 5. novembra 2015

Môj manifest. Alebo prečo verím na víly.


Vílovská tematika. Ultraromantický gýč, klišé, rozprávkové snenie, presladené vnímanie sveta uletené od reality, postrenesančná stigma, detský rozmar, dievčenské blúznenie, ideál skaldateľov, spisovateľov, výtvarníkov, básnikov a milovníkov. Týmto úvodom len chcem povedať, že toto nebude blog, po ktorom budeš potrebovať inzulín. Nebude plný ružového šifónu, nadnášajúcej hmly a romantických lások. Ale aj tak. Verím na víly a cieľová skupina tohto textu sú ženy.

Prišlo to dávno. V mojej hlávke sa to spája niekde medzi Petrom Panom a Snom noci svätojánskej a je to asi umocnené posledným pochodom elfov na Západ. Áno, som veľmi na rozprávky a na všetko to tajomno, magickosť nocí zaplavených mesačným svitom, na príbehy v ktorých sa prelínajú svety. Lebo tie správne rozprávky sú nejakým spôsobom duchovné, sú plné metafor a prinášajú vždy len variáciu jedného a toho istého Príbehu. Áno, niekde sa to celé vo mne upevňovalo aj spoznávaním archetypov, spoznávaním archetypových rozprávok, ktoré sa opakujú nezávisle od seba na celom svete a s menšími obmenami hovoria vždy to isté. Niečo znamenajú. Vznikajú a nikdy nemajú len jeden plán. Majú podstatu, ktorá je v strede, ktorá je ich jadrom, esenciou. Majú podstatu, ktorá je prenosná do akejkoľvek kultúry a dokáže prehovoriť k ľuďom na ktoromkoľvek kontinente.
Preto prišiel čas, keď som začala skúmať víly. Aké sú. Čo vlastne vo všetkých tých príbehoch znamenajú. V niektorých kultúrach pochopené aj ako bohyne, vždy chápané ako nadreálne mýtické bytosti. A zaujala som stanovisko, že víly existujú. V určitej rovine. Pre mňa osobne víly sú archetyp. Sú prototyp ženy. Áno, to si myslím. Fascinujú ma a väčšinu svojho života som si hovorila, že by som chcela byť víla. Sú slobodné, mocné, vznešené. Sú prekrásne, ale nie len telom, ale celou svojou bytosťou, v celej svojej integrite sú nositeľkami krásy. Primavera. Sú nositeľkami života. Vkladám nejaký ten cukor – tie obrázky, v ktorých víly kráčajú po lúkach a za každým ich krokom vyrastajú kvety. Myslím, že takto boli ženy stvorené. Aby uvoľňovali krásu a život. Aby povolávali k životu to, čo možno ani nie je až tak nutne potrebné, ale bez čoho by bolo pusto. Víly vždy vedia, ako múdro využívať rastliny a prírodné bohatstvo, aby priniesli uzdravenie. Áno, majú múdrosť, obrovskú múdrosť. Víly majú čaro vyprovokovať obyčajných mužov, aby sa stali hrdinami. Vedia ich k tomu inšpirovať len tým, že sú vílami. Krásne spievajú a tancujú a všetko, čo robia, je umeleckým dielom. Neponižujú, ale povyšujú. Asi toto je jedna vec, ktorá ma na vílach fascinuje najviac. To, ako prebúdzajú k životu. Vládnu jari, prinášajú prielom a nový život po zime. Sú zraniteľné. Veľmi ľahko. Sú neuchopiteľné. Často. Občas sa strácajú v hmlách, strácajú sa, pretože poznajú pravdu a kráčajú za ňou. Vedia, že existujú veci, ktoré ich môžu zaťažiť, ktoré im môžu ich vílovstvo ukradnúť a tak sa im bránia. Sú dobré a dokážu vykonať veľmi veľa dobra. Obetavo. Rozhodne. Ale môžu byť aj veľmi zákerné a zlé, ale to len pokiaľ sú veľmi zranené. Dokážu umrieť od bolesti. Potrebujú navždy ostať slobodné vo svojom vnútri. Keď sa cítia bezpečne, dokážu byť nesmierne oddané. Keď sú ponižované a utláčanú odrazu sa stratia v hustých lesoch a je veľmi ťažké ich opäť nájsť. Musia zas bosé kráčať k prameňom, spolu so stromami zhodiť všetko staré lístie, ošúpať zo seba nánosy zloby a zranení a oddať zas svoje srdce Láske. Sú čisté. Ako najčistejšie horské pramene. To ich robí tak krásnymi a priezračnými. Túžia tvoriť, zveľaďovať, vidieť spravodlivosť. Ó áno, a vidia. Víly vidia ďalej, vidia čítať v nadprirodzenom.Myslím, že niekto niekedy musel stertnúť vílu, inak by o nich nebolo tak veľa záznamov, hoci len v rozprávkach. Myslím, že určite existujú, veď predsa každý si ich dokáže predstaviť, každý už niekedy stretol vílu, hoci aj len na krátky moment.  Myslím, že to jadro, tá esencia je ukrytá v každej žene. Keby sme boli naozaj samé sebou, slobodne snívali, poznali svoju hodnotu a moc a v nej múdro vládli, keby sme sa nehanbili rozvíjať svoje talenty, keby sme sa v kráse neporovnávali, ale hľadali tú svoju vlastnú cestu krásy, keby sme sa vedeli vždy vracať k čistému pramenu a obmývať celú svoju bytosť v Pravde a Láske,  keby sme žili v bezpečnej spoločnosti, v bezpečných vzťahoch, kde môžeme naozaj odkrývať kým sme ukázalo by sa, že sme víly. Každá iná, každá jedinečná. Niektorá je vílou víchra, niektorá vílou lesov, iná vílou ohňa, ďalšia vílou morských hlbín, vílou divokých riek, vílou pokojnej hladiny jazier, vílou lúk, vílou jarného slnka, vílou padajúcich listov, vílou vánku, vílou čerstvého rána, vílou dažďa, vílou prameňov, vílou vrcholkov hôr, vílou piesočných pobreží, vílou planín, vílou predmestí, vílou mestských hradieb, kaviarenskou vílou alebo aj sídliskovou vílou.

A. Jedna moja pani učiteľka z detstva je víla. Víla tanca farieb. Určite. Aj preto verím, že víly existujú.

Táto pieseň mi hrala, kým som písala. Až teraz vidím prvý krát ten klip. Víly.


Duša tkanina

Chcem len svoje srdce ukryť v tom Tvojom
Pritúliť sa a nikdy sa nevymaniť
Chýba mi teplo blízkosti, môj Kráľ
Chýba mi dotyk nehy a slovo uistenia
Stojím na ľade, ktorý sa roztápa
A ja sa prepadávam do neznáma
Na rázcestí dňa a noci čakám už roky
Slnko vyšlo a nevedela som sa ho dotknúť
A potom ma odrazu spálilo na uhol
Chcem byť ako Fénix, chcem povstať z popola
Chcem zas letieť, veď k letu som stvorená
Láska je tvojim poslaním, láska je tvojim mučeníctvom
Lebo priepustkou do raja je plášť pretkaný krvou
Je obrovská bolesť nemilovanej Lásky, ktorá tam ostala sama
Ako Fragonard sám na hojdačke
Ako steny pokryté saténom
Rokoko zapadlo prachom a mňa bolí všetko všetko
Je mi zima vnútri aj vonku
Pomaly, potichu. Kryhy praskajú a ja sa prepadávam
Kam ma zavedieš nemenný Kráľ?
Vyvedieš ma už konečne von do nového rána?


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára